Share |

                Agr. Veli-Jussi Jalkasen tieto-, mielipide- ja koulutusartikkelit on julkaistu sivulla vessi.eu.


Sahalan kartano on aktiivinen, uudenaikainen ja innovatiivinen suurtila. Tilan pinta-ala on noin 1280 ha, josta metsämaata on 1010 ha ja peltoa 65 ha. Sahalan kartanon pihapiirissä toimivat myös villiyrttituotteita valmistava Sahala Herbs (
www.sahalaherbs.fi), hyvinvointia, saunaelämyksiä, terveyskursseja ja yhteistyökoulutuksia tarjoava Sahala Health (www.sahalahealth.fi) sekä Salli- satulatuolitehdas (www.salli.com).

Sahala sijaitsee 3 km Rautalammin kirkonkylän pohjoispuolella, Tervon tien varrella, Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien puolivälissä. Kartanon maat rajoittuvat kolmeen järveen ja kahteen virtaan.Tilan eteläosassa on vaaroja, pohjoisosa on eteläosaa tasaisempaa. Alue on riistarikasta aluetta ja virroissa on luontainen taimenkanta. Metsissä tavataan usein merkkejä karhuista, ilveksistä, susista ja hirvistä. 

Tilalla on 24 rakennusta, joista vanhimmat vielä käytössä olevat ovat peräisin 1790-luvulta. Asiakkaiden käytössä on osa vanhoista rakennuksista sekä "Holy Smoke" -savusauna, riihikappeli ja tenniskenttä. Lisätietoa ohjelma- ja tilapalvelutarjonnasta on saatavilla osoitteesta www.sahalahealth.fi. Talousrakennus on sisältä kokonaan remontoitu. Tilan ja osakeyhtiöiden nykyisenä omistajana ja isäntänä toimii agronomi Veli-Jussi Jalkanen.

Veli-Jussi Jalkasen ajatteluun ja monipuolisiin kirjoituksiin sekä valtamediassa julkaistujen uutisten kommentteihin voi tutustua hänen henkilökohtaisella kotisivullaan vessi.eu

SAHALA ESTATE

Sahala Estate is an active, modern and innovative country seat. The size of the Sahala Estate is about 1100 hectars; forest 985 hectars, fields 65 hectars, own water areas approx. 54 hectars and other areas approx. 90 hectars. Sahala is situated 3 kilometers north from Rautalampi town centre, by the road which leads up to Tervo, in the half way between two towns: Kuopio and Jyväskylä.

Estate areas border to 3 lakes and 2 streams. South part of Sahala has fells and northern part of it is flat ground. Area is rich in game and the streams have natural population of trout. There are often signs of bear, lynx, wolf and elk in the Sahala´s forests.

Estate has together 24 buildings. Oldest buildings are from 1790 and some of them are still in customers use. Sahala Estate also rents a Holy Smoke -sauna, an old chapel, a tennis court and some apartments all located near of the Sahala Estate. The main building has totally been renovated. Current owner of the Estate is agronomist Veli-Jussi Jalkanen.

Veli-Jussi Jalkanen's thinking and diverse writings, as well as comments on news published in the mainstream media, can be found on his personal website.