SAHALAN PERKAUSOHJEET

Taimikon ensiharvennushoito (taimikko 2-4 m)

-                      Jäävä valtapuiden runkolukumäärä ko ja ku 1200 - 1500 kpl/ha ja männyllä 2000 - 3000. Jätetään pääasiassa sellaisia runkoja, jotka voivat kasvaa ensiharvennuspuuksi.

-                      Parhaita ja maapohjalle sopivimpia taimia suositaan, kuusia ei jätetä, jos kuusikko on hakattu

-                      On opittava hies- ja rauduskoivujen ero. Hieskoivuja ei siis kivennäismailla jätetä.

-                      Ojan- ja tienpenkat otetaan tarkasti käyttöön ja niille jätetään myös puita koska ne ovat hyviä kasvupaikkoja

-                      Haavat ja pihlajat sahataan pitkään kantoon jos ei ole kantomyrkytystä (hirville ruokaa)

-                      Suositaan kuusta, mäntyä ja rauduskoivua riippuen pääpuulajista.

-                      Koivikoiden perkuissa ensisijaisesti ku mutta niiden puuttuessa myös mä taimet jätetään kasvamaan koivujen alle ja ne perataan tiheydelle 600 - 1000 kpl/ha.

-                      Taimikko perätään mahdollisimman tasakorkeaksi, kaikki ylispuut poistetaan

-                      Aivan pieniä taimia (alle 0.5 m korkeita) ei tarvitse sahata

-                      Ojiin, teille tai poluille ei saa jättää ollenkaan perkuutähteitä, kuivien paikkojen ajouraojiin voi jäädä

-                      Kannot on oltava alle 30 cm, paitsi saksimenetelmän perkuussa, silloin kannot voivat olla 60 cm.

-                      Taimikoissa, jos sahataan keväällä ja syksyllä on tehtävä lehtipuille kantomyrkytys (20 % Roundup, 80 % vettä tai pakkasella kaasuöljyä ja väripatruuna). Kantojen kaatopinnat tulee käsitellä niin että ne kostuvat em. aineesta tuoreeltaan kaadon jälkeen samana päivänä.

 

Taimikon / riukumetsän toiskertainen harvennus (korkeus 5 - 10 m), yleensä pari vuotta ennen ensiharvennusta

-                      Oikea aika perata, kun taimikko on sulkeutumassa ja pääpuiden välissä kasvaa kovasti rikkapuita tai aluspuita

-                      Tiheydet perkuun jälkeen mä 1600 - 1800, ku ja ko 1200 -1400 kpl/ha

-                      Ei enää yleensä käytetä kantomyrkkyä

-                      Jätetään parhaiten kasvaneet, terveet ja pisimmät puut

-                      Kaikki aluspuut poistetaan

-                      Jätetään myös muita puulajeja, jos pääpuulajissa on isoja (yli 10 m) aukkoja ja muu puu on terve ja suora

-                      Ei jätetä ylispuita eli valtapuita vanhempia puita

-                      Ajatellaan mitä metsästä on ja jäänyt jäljelle, kunhan ensiharvennus on tehty

-                      Parhaille valtapuille hyvin tilaa ja loppu tila 2.luokan puille, jotka ajatellaan poistettavan ensiharvennuksessa

                          

Hakkuun ennakkoraivaus ennen päätehakkuuta tai varttuneen kasvatusmetsän alla

-                      Kaikki kasvatuskelvoton aines pois

-                      Kaikki aines- tai energiapuuta pienemmät puut pois paitsi katajat

-                      Myrkytetään lehtipuiden kannot (20 % Roundup, väriaine, pakkasella dieseliä)
                                                                                                                      

Yleiset ohjeet

-                      ei perkausjätteitä ojiin tai teille

-                      työ tehdään aivan tie- ja ojanpenkoille saakka, jotka käsitellään kasvumaana

-                      tien varsille ja ojanpenkoille jätetään puurivit 3-4 m välein, koska valoa paljon

-                      kannot 10-30 cm

-                      kaatuneita puita ei jätetä kasvavien päälle

-                      suositaan kasvupaikalle sopivimpia puita, muita jätetään lisää, jos valtapuista on oikeasti puutetta

-                      kaikki runkovikaiset pois

-                      raudusta suositaan hieksen sijaan, kankailla hies sama kuin haapa

-                      pienillä kuusilla sahaus elävien oksien alapuolelta

-                      parhaiden puiden jättäminen kasvamaan on tärkeämpää kuin tasatiheys

-                      hyväkasvuinen paripuu on ok, jonka ympärille tehdään tilaa

-                      tiheyden määrittely 8 m ympyrällä (halk.) 4 m vavalla. Jokainen yksilö sen sisällä = 200 kpl/ha

-                      sahan huolto kuuluu metsurille ja se sisältyy urakkahintaan

-                      käytetään aina suojaimia: raivatessa kuulo- ja silmäsuojia, m-sahalla turvasaappaat, -housut, kypärä

-                      päivittäin tarkka kirjapito työajasta ja työsaavutuksesta

-                      kantokäsittelyssä tarkkuutta, että käsittelemättömiä ei jää ja että väriaine on aina mukana

-                      kantokäsittelyssä myrkkyä käsitellään vain kumikäsinein