AJOURAMÄTÄSTYKSEN TYÖOHJE

Ajouraojien (AUO) tarkoituksena on yhdistää tuleva ajoura, kuivatusoja ja tuottaa maata kunnollisiksi mättäiksi istutusta varten.

AUO:t tekevät lähikuljetuksen tarpeettomiksi puusaroilla tulevissa palstan konetöissä (estäen lähikuljetuksen juuristo- ja runkovauriot), kuivattavat maata, lisäävät maa happipitoisuutta ja lämpötilaa ja tuovat hyvä liikkumisverkoston alueelle. Laakeat ojat pysyvät jyrkkäreunaisia paremmin auki ja siksi niiden kunnostustarve tulee olemaan vähäinen. Mättäisiin ojasta riittää reilusti maata, jolloin mättään alle jäävää ja lahoavaa kariketta on runsaasti ja siten taimelle tuleva typpiannos on runsas. Istutus mättääseen helppoa ja mätäs suojaa tainta nousevalta heinältä ja vesoilta parin ensimmäisen herkän vuoden ajan ja estää tukkimiehen täin tuhot ja useimmiten myös myyrätuhot. Reilu mätästys tuo alueelle myös runsaasti luonnontaimia ja siten puustolle tärkeää kilpailua. AUO mätästys estää hukkaan menevien eli ensiharvennuksessa poistettavien puiden istutuksen.


AUO mätästys tehdään seuraavasti kaivurilla, jossa on hydraulinen luiskakauha ja 9.5 - 9 m ulottuvuus:

-                      mättäitä on 1200 kpl/ha

-                      22 m leveällä saralla (3 m AUO + 2 x 8 m mätässarkaa +3 m tyhjä väli mätässarkojen välissä) tulee olla 13.2 mätästä / 10 metri / puoli = 25,5 mätästä / 20 m. näin saralla keskimääräiseksi mättäiden väliksi tulee 2.5 m.

-                      AUO kaivetaan 3 m leveäksi, reunoilta pystysuoraksi ja keskellä lievästi syveneväksi

-                      pystyreunan korkeus on 10- 20 cm, keskellä ojaa syvyys on n. 50 cm, poikkipinta n.1.2 m:2

-                      yhteen mättääseen jää siis maata n. 450 litraa, mikä laitetaan yhteen kasaan eikä levitellä

-                      jos maassa on paljon lunta tai hakkutähteitä, pudotetaan maahan 1-2 m korkeudelta

-                      mättäitä aivan AUO:n viereen (huippu alle 1m AUO:n reunasta) 2.5 m välein tasaiseksi jonoksi

-                      AUO:n pohjaluiskat kaivetaan tasaiseksi paitsi isojen kivien kohdalla

-                      saralla reunarivin sisäpuolella mättäiden tulee olla tasavälein

-                      kaivurin tulee tarkistaa mätästiheys mittaamalla omaa työtään riittävän usein

-                      uraverkosto suunnitellaan työn alussa ja kaivun edistyessä

-                      lampien yms vesitöjen varsilla laskuojat johdetaan sammal- tai ruohokaistaleen läpi veteen niin että saadaan riittävä suodatinvaikutus

-                      purojen yms luonnon uomien penkat jätetään koskemattomiksi

-                      ojista ei tarvitse tulla suoria vaan ne voivat myötäillä maastoa

-                      pääsääntöisesti AUO:t suunnitellaan laskeviksi ja yhdistellään niin että vesi poistuu

-                      tieltä AUO:iin ja niiden risteyksissä kaivetaan tasapohjaiset "kahluupaikat"

-                      irrotetut kannot ja suuret kivet jätetään mättäiden väliin

-                      vanhat ojat muutetaan AUO:ksi tai ojanpenkat levitetään mättäiksi tai ojavedet johdetaan AUO:iin

-                      runsasvetiset vanhat valtaojat pidetään ojina, niistä ei tehdä AUO, penkat kuitenkin levitetään mättäiksi

-                      reunapuuston ja uuden aukon mättäiden väliin jätetään 4,5 m tyhjää ajouraksi

-                      tien varressa mätästetään aivan raviojan viereen asti aina ravioja samalla puhdistaen ja luiskaten

-                      teidenvarsien ojan reunat ja tieltä kaatuvat luiskat kaivetaan 30 - 45 asteen kulmaan

-                      lähin mätäsrivi tien vieressä tulee olla heti luiskan takana eli n. 1 m etäisyydellä raviojan pohjalta mitaten

-                      ravioja perataan samassa yhteydessä ja siinä mahdollisesti kasvava jättöpuusto murskataan

-                      rehevällä turvemaalla ojasyvyyttä tulee lisätä 10 cm (60 cm), lisämaa suurentaa mättäitä

-                      kuivilla kankailla, joissa kuivitustarvetta ei ole, ojasyvyyttä voi madaltaa 10 cm (40 cm)

-                      suuret kivet kierretään tai haudataan

-                      teräviä kiiloja tai suorakulmia ei AUO:n risteyksissä tehdä vaan kohtaaminen tehdään jyrkän viistosti niin että koneajo on myöhemmin helppoa urassa pysyen

-                      kaikkien risteyksien kulmiin laitetaan lähietäisyydelle hyvät isot mättäät

-                      mätästyöstä pidetään tarkkaa päiväkohtaista ja tuntikohtaista työkirjanpitoa, jossa on eroteltuna varsinaiset työtunnit ja ehkä muutkin työtunnit. 

AUO mätästys tehdään seuraavasti kaivurilla, jossa on hydraulinen luiskakauha ja 9.5 - 9 m ulottuvuus: