TAIMENISTUTUKSEN OHJEET AJOURAOJA ALUEELLE

1                     Istutus tehdään työpareittain yhdessä kulkien. Tasoittaja tekee mättääseen istutuspaikan (istutuskaukalon) kuokalla ja istuttaja istuttaa taimen sen keskelle (pohjalle) istutusputkella.

2                     Työnjohtaja jakaa sarat ja alueet.

3                     Jokainen työpari varaa itselleen laatikoita ja kantaa ne erilleen omaan paikkaansa ja laittaa myös tyhjät laatikot pinkkaan täysien laatikoiden viereen, josta työnjohtaja voi ne laskea.   

4                     Taimet laitetaan huolellisesti vyötärövakkaan yksitellen. Vakkaan saa laittaa enintään 100 kpl. Taimien on oltava pystyssä ja vain yhdessä kerroksessa.

5                     Oikea taimimäärä koivuilla on n. 1200 kpl/ha = 6 kpl / 50 m:2 (ympyrä = 8 m halk.)

6                     Taimi istutetaan ja kuoppa tehdään pääsääntöisesti mättään päälle sen korkeimpaan kohtaan ja siihen tasoittaja tekee pienen laakean painanteen.

7                     Taimet istutetaan pääsääntöisesti vain mättäille ja sellaisiin mättäisiin että mätäs on tukevassa kontaktissa perusmaan pintaan. Ylös nostettu kanto tai multainen kivi ei ole mätäs.

8                     Jos alueella ei ole ollenkaan mätästä, sen koko on halkaisijaltaan yli 5 m, tasaaja tekee kuokalla istutuspaikan, jolta heinä ja kasvillisuus ja juuret poistetaan kokonaan 70-80 cm halkaisijaltaan olevalta alueelta 1-2 cm syvyyteen.

9                     Taimia istutetaan myös yksi rivi tien reunan ja raviojan väliselle kaistaleelle ojan luiskan yläreunaan. Myös tästä istutuspaikasta poistetaan kasvillisuus ja heinän juuret.

10                 Kuoppa valmistellaan ja taimi istutetaan niin että määttään tasoittuessa, painuessa ja liestyessä taimi jää silti suoraan ja tukevasti omalle paikalleen pieneen laakeaan painanteeseen (halk. 40 - 60 cm) joka on 1-5 cm syvä reunojen tasosta katsoen.

11                 Istuttaminen tehdään systemaattisesti edeten samaa sarkaa (= mättäiden täyttämä alue ajouraojan vieressä) edeten. Istuttajapari on vastuussa siitä, että heidän alueensa mättäät tulevat kaikki istutettua (paitsi jos niitä on aivan liikaa) tai tasamaalle mistä mätäs puuttuu.

12                 Taimi on istutettava täysin suoraan.

13                 Taimen paakun päälle jää tiivistyksen (tehdään kengän kärjellä ainakin 3 sivulta niin että kuori ei rikkoonnu) jälkeen maata n 2 - 3 cm. Taimen pitää kestää pieni nykäisy latvasta ilman että se nousee ylös.

14                 Ajouraojan varteen (laitimmaisten mättäiden päälle tai jos ne ovat isoja, niiden AUO:n puoleiselle sivulle) istutetaan taimia keskimäärin n 2.5 - 3 m välein ja AUO:n välisille saroille n. 2.7 m välein. Jos mättäiden määrä on pienempi kuin 1200 kpl/ha, istutetaan muutamiin suurimpiin mättäisiin 2 tainta. Jos mättäitä on liikaa, jätetään jotkut mättäät istuttamatta.

15                 Taimien minimietäisyys toisistaan on 2 m.

16                 Istuttajan on katkaistava sormin paritaimet pois poteista (ei siis repäistä) ja heitettävä muuten huonot taimet pois (pienemmät, sairaat).

17                 Taimien pottien on oltava kosteita istutetaessa ja taimien varastoinnin on oltava varjossa. Jos taimet ovat kuivia, siitä on ilmoitettava työnjohtajalle ja paakut on kasteltava ennen istutusta.

18                 Taimet lasketaan kullekin työparille laatikoiden lukumäärästä. Työparin pitää tuoda / näyttää omat tyhjät laatikkonsa työnjohdolle keskipäivällä ja päivän päättyessä. Tj merkitsee ne listaan, jonka jokainen työpari kuittaa.

19                 Alkutaksa on 0.09 € / taimi sekä tasoittajalle että istuttajalle. Työpari voi vaihtaa tehtäviä. Erityisen hyvästä ja ripeästä työstä voidaan maksaa bonusta 0- 20 %. Työnjohtajalla on valta nostaa tai laskea urakkahintaa maaston vaikeuden ja etäisyyden mukaan ilmoittaen pian työn alkamisen jälkeen.

20                 TJ merkitsee jokaisen istuttajaparin istutusalueet karttaan. Pari vastaa yhdessä työn laadusta, joka tarkastetaan.  Jos näiden ohjeiden vastaista istuttamista ilmenee yli 3 % istutusmäärästä (39 kpl/ha), urakkapalkka alenee 10 %. Jos virheellisesti istutettuja taimia on yli 10 %, ne on korjattava ennekuin työ hyväksytään ja palkka maksetaan.


TAVANOMAISIMPIA VIRHEITÄ OVAT:

 

1.      HUONO ISTUTUSPAIKKA / KUOPPA (liian matala tai kupera, väärässä paikassa)

2.     TAIMENPAAKKUJEN PÄÄLLE JÄÄ LIIAN VÄHÄN MAATA

3.     TAIMI JÄÄ VINOON

4.     PAAKKU TIIVISTETÄÄN LIIAN LÖYSÄÄN tai KOVAA

5.     HELPOILLE PAIKOILLE ISTUTETAAN LIIKAA TAIMIA

6.     TAIMIA ISTUTETAAN AJOURAOJAAN 

7.     ISTUTETAAN LIIAN LÄHELLE TAI KAUAS AUO:N LAIDASTA

8.     TAIMIA ISTUTEAAN KAKKIAAN LIIKAA TAI LIIAN VÄHÄN

9.     LAATIKOIDEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA TAIMIEN RIITTÄVYYDESTÄ EI PIDETÄ HUOLTA JA ALUE JÄÄ KESKEN TAI TAIMIA JÄÄ PALJON YLI.