Tilan historia

Sahala Estate´s history

Sahalan tila tunnettiin aiemmin nimellä Tyyrinvirran rälssi.Tila alkoi maksaa veroa v.1564 ja silloinen omistaja oli Savonlinnan linnanvouti Kustaa Fincke. 1600- ja 1700- luvuilla tila oli useiden sukujen hallinnassa. Rovasti Krogius osti tilan n.1790 ja hääti pois lakiriitojien avulla silloiset vuokralaiset, Sahasen veljekset, joilla oli tilallaan saha. He myös rakensivat tilalle nykyisinkin toiminnassa olevan talouskeskuksen.Tila oli venäläisten miehittämä Suomen sodan aikoihin(1810) ja siirtyi Jalkasen suvulle 1873.

 Nykyinen isäntä on tilan neljäs Jalkanen. Sahala on kaikkien isäntiensä aikana toteuttanut intensiivistä, uudenaikaista ja ennakkoluulotonta tuotantoa. Alkuperäinen 3100 hehtaarin pinta-ala kutistui nykyisilleen veljesten tilajaon, torpparilain ja asutuslain takia nykyiseen kokoonsa n. 1100 hehtariin. Sahalassa perustettiin 1980-luvulla koulutusyritys Kasvunpaikka Oy (myöh. Elämysten ja Ystävyyden Kartano Oy) sekä vuonna 1990 satulatuoleja ja huippuergonomisia kalusteita kehittävä Salli Systems.

 

Sahala Estate was previously known as Tyyrinvirran rälssi. Estate began to pay taxes year 1564 and on that time the owner of the estate was Savonlinna's bailiff Kustaa Fincke. 15th and 16th centuries Sahala was owned by several families. Dean Krogius bought the Sahala Estate around 1790 and evicted present tenants, Sahala brothers who had a sawmill at the Estate at that time. Same brothers built the very same household which is still in use in Sahala. The Estate was occupied by Russians over the war period (1810) and was taken over by Jalkanen family at 1873.

Present owner, Veli-Jussi Jalkanen, is the 4th Jalkanen at the Sahala Estate. Sahala has carried out intensive, modern and open-minded production during the time of all the owners. The original 3100 hectars area was shrunk into its present size 1100 hectares by dividing the estate between the brothers and also because of the cotter law and population law. In 1980 started instruction company Kasvunpaikka Ltd (later known as The Mansion of Experience and Friendship) and in 1990 Salli Systems -company which invents and produces super ergonomical saddle chairs and furniture was built.